's-Gravelandseweg 400 Schiedam

Locatie

De bedrijfsunit is gelegen op het bedrijventerrein 's-Gravenland. Het bedrijventerrein is strategisch gelegen aan de noordzijdevan de A-20 en er zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd zoals diverse merkdealers (Opel, Diahatsuen Peugeot), Burger King, Van Hecke, Deli XL en Sandvik. De 's Gravenlandsewegis de hoofdverkeersader van het bedrijventerrein en wordt tevens gebruikt als ontsluitingsweg voor Schiedam-Noord

Bereikbaarheid

De locatie is uitstekend bereikbaar, zowel per auto als openbaar vervoer. De locatie is gelegen aan de Noordzijde van de A-20 met een afslag op minder dan 500 meter. Op loopafstand bevindt zich, aan de rand van het bedrijventerrein, zich het NS-station Schiedam Centrum alwaar tevens halten voor diverse stads-en streekbussen, tram en metro aanwezig zijn. Door de gunstige ligging tovhet Rijkswegennet (A20/A4/A15 & A13) is iedere bestemming in de regio moeiteloos en snel bereikbaar. Gravelandwordt evenals de Spaanse Polder op dit moment geherstructureerd zodat dit terrein ook in de toekomst een aantrekkelijke locatie blijft voor ondernemers

Bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s Gravelandsepolder

De ’s-Gravelandsepolderen de Spaanse Polder vormen de banenmotor voor Schiedam en de regio. Met een heldere economische toekomstvisie, een ontwikkelperspectief, wordt de aanwezige bedrijvigheid op de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolderen Spaanse Polder verstevigd. De Spaanse Polder en ‘s-Gravelandsepoldervormen een belangrijk werkgebied in Schiedam en een cruciale bouwsteen van de lokale en regionale economie. Het is met het naastgelegen Rotterdamse werkgebied één van de grootste bedrijventerreinen van West-Europa. De ligging is uitstekend: naast de snelweg A20, aan een IC-station Schiedam Centrum en direct op de kennisasLeiden -TU-Delft –Erasmus Universiteit. Zo speelt het gebied op verschillende schaalniveaus een belangrijke rol; niet alleen als poort naar de stad (Schiedam; Rotterdam), maar ook als schakel binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het internationale haven-industrieel complex. 

De bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolderzijn van grote waarde voor Schiedam. Er is veel innovatieve bedrijvigheid vooral op het gebied van de maakindustrie die volopwerkgelegenheid biedt. Nieuwe bedrijven moeten in het gebied kunnen starten en bestaande kunnen groeien. Daarom maakt de gemeente Schiedam er samen met ondernemers werk van om Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepoldermet het oog op de toekomst verder duurzaam te ontwikkelen.Hierzijn dus volop kansen voor ondernemers én werknemers voor een Leven Lang Ontwikkelen. 

Huidige situatie

Op zichtlocatie gelegen multi-functioneel bedrijfsobject (bouwjaar 1960) gesitueerd op de hoek van de 's-Gravelandsewegen de Plesmanstraat op het strategisch gelegen bedrijventerrein 's-Graveland te Schiedam. Het semi-vrijstaande object is gelegen aan de s-Gravelandseweg, de Plesmanstraat en de Calandstraaten bestaat uit een loods van totaal ca. 3750m2. De loods is gecompartimenteerd in 2 compartimenten van elk ca. 1875 m2 waarvan het compartiment aan de voorzijde is voorzien van ca. 200 m2 inbouwkantoren met bovengelegen entresol. Door de toepassing van de gelamineerde houten spanten is er een vrije overspanning van ca. 38,5 meter en heeft de loods een hoogtevan ca. 7,30 (onder de spanten).

Vloeroppervlak: 3750 m2

Vrij dakoppervlak voor zonnepanelen:  3900 m2

jaar opbrengst circa 650.000 kWh

Draagvermogen betonvloer: 3500 kg/m2

Meerdere elektrische roldeuren 

met een afmeting van 3,6 m x 4,2 m (b x h) 

Vrije hoogte: 7,9 m

(onder spanten: 7,35 m)