Europoort, Rotterdam

Locatie

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa, welke gezien kan worden als de gateway tot Europa en een belangrijk logistiek knooppunt voor de wereldwijde goederenstroom. 

De economische, geopolitieke, technologische en maatschappelijke veranderingen stellen de Rotterdamse Haven voor een stevige opgaven richting de toekomst. Om de concurrentiepositie richting de toekomst te waarborgen zijn er in de Havenvisie 2030 en Havennota 2020-2030 diverse doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

Belangrijkste doelstellingen

  1. Energietransitie: In samenwerking met in de haven gevestigde bedrijven toe werken naar een CO2-neutrale haven. Een haven met een industrielandschap dat netto geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. 
  2. Digitalisering: De Rotterdamse haven laten profileren als de slimste haven van de wereld door digitalisering aan te jagen en kansrijke digitale innovaties te ontwikkelen in samenwerking met innovatieve partners en platforms in Rotterdam. 
  3. Innovatie: Om de beoogde verandering, energietransitie en digitalisering, versneld te realiseren moet de Rotterdamse Haven zich continu blijven innoveren. Hierbij moet er continu gezocht worden naar antwoorden op de vraag hoe het slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Het is dan ook van essentieel belang dat innovators volop ruimte, mogelijkheden en steun krijgen om te beoogde verandering succesvol te realiseren.

Office 3.0

Richting de toekomst zullen veel bedrijven hun kantoren footprint heroverwegen, of het nu gaat om vermindering of overgang naar satellietkantoren. De trend van flexibilisering van werk zal de komende decennia ’s dan ook doorzetten. We kunnen makkelijker ‘overal’ werken, onze laptop is immers ons kantoor. De Kantoor van toekomst is een plaats waar collega’s en klanten elkaar kunnen ontmoeten om elkaar te inspireren en elkaar te prikkelen. Het betreft een broedplaats voor persoonlijke groei, een koffietje met een collega, het ontmoeten van zakelijke relaties of om even op te laden. De kantoortuinen vol bureaus zullen plaats maken voor ruimtes en werkplekken die diverse vorm van kantoorgebruik faciliteren. Daarnaast zal de focus meer gaan liggen op de wensen van de gebruikers, waarbij de thema’s gezondheid, hygiëne en het welzijn centraal staan. 

Wellbeing

Het welzijn van gebruikers verbeteren. Gezondheid van werknemers is een belangrijk vraagstuk, zeker als je bedenkt dat personeelskosten 90% van de operationele kosten van een organisatie uitmaken.

Office re-design

Kantoren zullen opnieuw worden ontworpen als “gemeenschapshubs” en additionele functies die aansluiten op de wensen van de gebruikers.

Remote/Flexibel werken

Vast werkplekken maken plaats voor ruimtes en werkplekken die diverse vorm van kantoorgebruik faciliteren.: plekken waar samenwerkingen, vergaderingen en ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

Sustainability

Het treffen van maatregelen om kantoorgebouwen
gezonder en duurzamer te maken.

Technologische investering

Toepassing van slimme technologieën om werken
efficiënter en gemakkelijker te maken voor de eindgebruikers.